Una manera de representar quelcom únic

Què són els NFTs?

Els criptovalors no fungibles o NFTs (per les seves sigles en anglès Not-Fungible-Token)

són certificats de propietat d’actius virtuals o físics que es recullen a Smart Contracts.Brindar una propietat digital

 

Els NFTs s’utilitzen per proporcionar una autenticitat  a propietats, com per exemple l’art digital, mitjatçant la tecnologia blockchain. D’aquesta manera quedarà constància de la compra de l’actiu en la cadena de blocs.
Cal remarcar que el rang de propietari està atorgat per la blockchain on es situa el Smart Contract.

Els Smart Contracts

 

Un “Smart Contract” és simplement un programa que s’executa a la cadena de blocs de la xarxa a la que pertany. És una col·lecció de codi (les seves funcions) i dades (el seu estat) que resideix en una adreça específica de la cadena.

 

 

Els contractes intel·ligents són un tipus de compte. Això vol dir que tenen un saldo i poden enviar transaccions a través de la xarxa. Tanmateix, no estan controlats per un usuari, sinó que es despleguen a la xarxa i s’executen tal com està programat.

 

 

Els comptes d’usuari poden interactuar amb un contracte intel·ligent enviant transaccions que executin una funció definida al contracte intel·ligent. Els contractes intel·ligents poden definir regles, com ara un contracte normal, i fer-les complir automàticament mitjançant el codi. Els contractes intel·ligents no es poden suprimir de manera predeterminada i les interaccions amb ells són irreversibles

Web_design_PNG