La criptodivisa més descentralitzada

Monero

És un criptodivisa de codi lliure oberta i creada en 2014 i es coneguda per ser una les que més pensen en la privacitat i descentralització de l’usuari.

El seu nom deriva de l’esperant (llengüa internacional planificada) moneda

Random X

Un sisema que elimina
l'eficacia dels ASCII per minar

Codi lliure

Es pot executar en sistemes
operatius lliures com Linux

Cercle de firmes

Fa ús de tecniques de privacitat
que generen direccions secretes

Gobernança

Presenta un sistema meritocràtic
i es prenen decisions en comunitat